O kampanii

 

Kampania „Mój testosteron” ma charakter informacyjno-edukacyjny. Celem kampanii jest budowanie świadomości nt. testosteronu i jego funkcji w organizmie mężczyzny. Temat przewodni kampanii to niedobór testosteronu (TDS*) oraz wsparcie osób, których problem ten może dotyczyć. Ekspertem merytorycznym kampanii jest dr n. med. Ewa Kempisty-Jeznach, lekarz medycyny męskiej. Inicjatorem kampanii jest firma Besins Healthcare.

*TDS – Testosterone Deficiency Syndrome (ang.)

Wyniki badań

 

Według przeprowadzonego w ramach kampanii badania opinii[1] nt. testosteronu, ponad ¼ Polaków nie zna funkcji tego męskiego hormonu. Ponad połowa respondentów wymienia wpływ testosteronu na wzrost owłosienia ciała i twarzy (53,3%) oraz pobudzanie erekcji i produkcję spermy (51,6%). Dopiero na trzecim miejscu plasuje się odpowiedź, że testosteron kształtuje męską sylwetkę (41,4%). Zaledwie 8,6% osób wskazuje jego wpływ na sprawność stawów. Tylko 16,6% kojarzy testosteron w kontekście pozytywnego oddziaływania na psychikę.

Co ciekawe w teście wiedzy o testosteronie kobiety wypadają o 6% lepiej od mężczyzn (76,7% vs 70,3%) – częściej przyznają się do wiedzy o działaniu męskiego hormonu.

 

 

 

Odmienny obraz roli testosteronu wyłania się z odpowiedzi w zależności od płci respondentów. Kobiety najczęściej wskazują funkcje testosteronu takie jak: pobudzanie wzrostu owłosienia ciała i twarzy (56,9%), aktywacja erekcji i produkcji spermy (49,6%) oraz kształtowanie męskiej sylwetki (46,2%). Z kolei mężczyźni na pierwszym miejscu wymieniają pobudzanie erekcji (54,1%), na drugim – wzrost owłosienia (48,9%), a na trzecim – wpływ na aktywność życiową mężczyzny, pomoc w byciu stanowczym i podejmowaniu decyzji (38,6%). Kształtowanie sylwetki znajduje się dopiero na piątej pozycji i ustępuje odpowiedzialności za płodność (37,2%). Ta ostatnia funkcja jest tak samo znana wśród kobiet (39,7%).

Czy wiesz jakie funkcje w organizmie pełni testosteron?

[1] Badanie zrealizowane w ramach kampanii „Mój testosteron” w dniach 24.09 – 25.09.2019 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 818 ankiet z reprezentatywną grupą Polaków powyżej 18 lat.

Jakie funkcje pełni testosteron w organizmie?[2]

[2] Działanie testosteronu wg 73,7% respondentów, którzy zadeklarowali wiedzę na ten temat.

Ekspert kampanii

 

Ekspertem kampanii jest dr n. med. Ewa Kempisty-Jeznach –  jedyny w Polsce lekarz medycyny męskiej z międzynarodowym certyfikatem Lekarza od Zdrowia Mężczyzn (Männerärztin CMI, Niemcy 2005).

Autorka książek o zdrowiu mężczyzn „Książka tylko dla mężczyzn” i „Testosteron klucz do męskości”, a także felietonów do magazynów ilustrowanych. Udziela licznych wywiadów na temat zdrowia mężczyzn, zarówno w telewizji, jak i radio.

Przez 32 lata prowadziła własną klinikę we Frankfurcie nad Menem. Była założycielką Poradni Medycyny Męskiej w Szwecji (2009) i  Poradni Medycyny Zdrowia Mężczyzn Swissmed w Gdańsku (2012-2014). Obecnie: Kierownik Medyczny Kliniki Medycyny Wellness w Szpitalu Medicover w Warszawie, gdzie prowadzi konsultacje z zakresu medycyny męskiej.

2019 Ⓒ Besins Healthcare Poland Sp. z o.o.

Numer archiwizacji: BH/MP/A/001/1019

Kontakt | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna