Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BESINS HEALTHCARE POLAND Sp. z o.o.
  z siedzibą pod adresem: 00–591 Warszawa, ul. Klonowa 12/22, KRS: 0000567287,
  NIP: 5252621201, REGON: 361717617, e-mail: info.poland@besins-healthcare.com, telefon 668 567 124 (dalej: Firma).
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych osobowych: e–mail: pl@besins-healthcare.com.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
 4. w celu realizacji zawartej umowy (w tym m.in. korzystania z serwisu internetowego mojtestosteron.pl, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego); podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. w celach analitycznych lub statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzane dane osobowe obejmują adres IT oraz dane pozostawione dobrowolnie w formularzu.

 1. Państwa dane będą przekazywane innym odbiorcom w związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Firmy, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług
  i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy oraz inni podwykonawcy zewnętrzni.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres 6 lat.
 3. Mają Państwo prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązana jest Firma;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Państwa zgody lub złożonego oświadczenia w pozostałych przypadkach;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;

z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Firma posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Firma nie będzie podejmowała w sposób zautomatyzowany decyzji wobec Państwa danych osobowych, w tym nie będzie poddawała Państwa danych osobowych profilowaniu.

2019 Ⓒ Besins Healthcare Poland Sp. z o.o.

Numer archiwizacji: BH/MP/A/001/1019

Kontakt | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna